ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Για ειδικές κατασκευές παρέχονται μεγάλα κομμάτια πετρώματος Καρύστου σε ακανόνιστα σχήματα. Τα προϊόντα αυτά προτιμώνται για ογκώδεις κατασκευές και το πάχος τους ποικίλει ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα της πέτρας.

ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ