ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΦΕ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα φυσικά πετρώματα στα οποία έχει διατηρηθεί το αρχικό τους ακανόνιστο σχήμα. Για το λόγο αυτό και οι διαστάσεις τους δεν μπορούν να οριστούν εξ αρχής, αλλά ποικίλουν ανάλογα το είδος της πέτρας και τη χρήση την οποία πρόκειται να έχει.

Συχνότερα εφαρμόζονται σε: κήπους, διαδρόμους, πλακοστρώσεις σε αυλές, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ., για επενδύσεις τοίχων, λιθόστρωτα, πέτρινα σπίτια και γενικότερα πέτρινες κατασκευές.

Χρωματισμός πέτρας: καφέ

Πάχος πέτρας: 1,5cm-2,5cm

ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ